Korting bij afkoop pensioen


korting bij afkoop pensioen

korting voor de afkoop van het pensioen in eigen beheer gaat in 2019 omlaag. Het betalen van de afkoopsom kan in 2017 weliswaar met een aanzienlijke korting van 34,5; maar er zullen niet veel DGAs dit geld ook daadwerkelijk op de plank hebben liggen. Of, bij een gebroken boekjaar, over de lagere balanswaarde op de datum waarop dat boekjaar in 2015 eindigde.

korting bij afkoop pensioen

Meer informatie Als u als DGA uw pensioen in eigen beheer nog niet heeft afgekocht kan overwogen worden dit alsnog in 2018 te doen. Voor veel mensen bedraagt het maximale belastingtarief dan slechts 22,5 ( bij een totaal pensioeninkomen tot.175). Ook daarvoor gebruikt hij het Informatieformulier. (Ex-)partner dient formulier ook te ondertekenen Daarnaast heeft de aanbieding flyer fietsen staatssecretaris van Financin aangekondigd dat als het informatieformulier niet door de (ex-)partner is ondertekend, de belastinginspecteur een verzoek stuurt waarbij de DGA alsnog in de gelegenheid wordt gesteld om het formulier waar nodig aan te vullen. Maar als de fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2015 lager is, berekent hij de afkoopkorting over dat lagere bedrag. De DGA kan zijn pensioen in eigen beheer in 2017 afkopen met een aanzienlijke pensioenkorting. Het loont dus de moeite voor de DGA om gedegen advies in te winnen.


Sitemap